Majstången / midsommarstången

Att maja betyder att blomster- och lövpryda och var vanligt i Sverige redan på 1600-talet. På kontinenten görs detta redan den 1 maj. I Sverige plockade vi åt oss vanan men använder den istället vid midsommar. I Dalarna kan majstängerna vara uppåt 20 meter höga!

Lövgubbar eller major

På vissa platser skapade man figurer av löv, så kallade lövgubbar. En person kläddes helt i löv och bugade och fick mynt och andra gåvor. I Bohuslän hade man en lövgumma som kallades Maja.

Källor

Källorna var särskilt givande på midsommarnatten. På många håll i landet gick man till källor som rann mot norr, det var särskilt bra. Ibland kläddes källan med björklöv och granris på botten och man drack ur den för att bli frisk eller offrade en slant för lycka och välgång. Man samlades kring källorna och dansade, åt och lekte.

Midsommardagg

Man samlade daggen i ett lakan och sparade den för viktiga ändamål. Det hände också att människor rullade sig på marken för att fukta sina kroppar i midsommardagg.

Blommor under huvudkudden

Ännu lever traditionen i Sverige att plocka nio eller sju sorters blommor att lägga under huvudkudden och sova på. Blommorna ska plockas under tystnad mellan solnedgång och soluppgång. Följande natt kommer man att drömma om sin blivande make eller maka.

Foto: Shutterstock.com