image description Vikten av att leka

Barn vill utforska och förstå världen runt omkring dem, och det absolut bästa är att lära sig genom att leka, experimentera och utforska hur saker fungerar. När barn är upptagna med att leka har de ro...