Ditt barn kanske har börjat komma ihåg nyliga händelser och handlingar, förstå symboler, börjat fantisera, föreställa sig och låtsasleka. Det är viktigt att barnet alltid har gott om leksaker som är avsedda för ettåringar för att vårda dessa utvecklingsfärdigheter, till exempel ”orsak-och-verkan”-leksaker och andra pedagogiska leksaker.

 Småbarn börjar bilda starka känslomässiga band i denna ålder, och kan känna sig oroliga när de separeras från sina föräldrar. Trots detta experimenterar de ändå gärna med sitt oberoende, orubbliga till att göra saker på sitt eget sätt. Så, var förberedd på konflikter och mer än några utbrott! 

Stöd din ettåring genom att förstå ditt barns behov av självständighet och uppmuntra till utforskning, men i en säker miljö. Och kom ihåg att denna spännande upptäcktsresa också är ett tröttsamt arbete! Se till att ditt barn får mellan 12–13 timmars sömn per dag (inkluderat ett par vilor under dagtid). Från 12 månaders ålder är det säkert att lägga komfortobjekt (även kallade övergångsobjekt), som fyllda leksaker och djur i barnets spjälsäng, som hjälpmedel för att hjälpa dem somna.

Leksaker för barn mellan 12 och 18 månader

Ditt barn kommer att nå många fysiska milstolpar mellan 12 och 18 månaders ålder. De kanske lär sig stå utan hjälp från dig, eller med stöd från föremål som bord eller andra möbler. När ditt barn kan gå utan hjälp kan springcyklar och lära-gå-vagnar hjälpa dem att förbättra sin balans och njuta av sin nyfunna rörelsefrihet.

Småbarn är aktiva och nyfikna, och när de börjar ha mer kontroll över sina armar och händer, kan de hjälpa till att klä på och av sig kläderna. Deras finmotorik börjar också att förbättras och de börjar lära sig att plocka upp små föremål. Det är mycket viktigt att hålla ett öga på dem hela tiden, eftersom små föremål med största sannolikhet kommer att hamna i munnen. Så ha gärna massor av teethers och andra tuggleksaker i närheten så att de kan tugga säkert.

Det är runt denna ålder som småbarn börjar kramas, peka på saker när de namnges och följa enkla instruktioner som att hålla i något eller hämta ett föremål från ett annat rum. Barnet kanske även börjar känna igen sitt eget namn, och börjar inse vem den där lilla personen i spegeln som stirrar tillbaka på dem är! 

Lekar som ”titt-ut” kan bidra till att öka deras förståelse för objektets beständighet, och låtsaslekar med dockor ger livsfärdigheter och lär småbarn viktiga sociala färdigheter.

 Fortsätt läsa högt, sjunga barnramsor och sånger för att hjälpa ditt barn att utveckla sina språkkunskaper. Färger, texturer och ljud är viktigare än någonsin och kommer att utgöra en stor del under barnets första år. Aktivitetsleksaker stöder utvecklingen av finmotorik genom rörelser som innefattar att vrida, dra, glida och snurra. 

Leksaker för barn mellan 18 och 24 månader

 Se upp! Vid 18 månaders ålder har ditt barn troligtvis börjat gå och kan kanske till och med springa. De utvecklar preferenser genom att lägga handen över den andra, börjar äta själv med egna bestick (som de söta uppsättningarna från Done by Deer) och hålla i sin egen kopp.

 Deras grovmotoriska färdigheter börjar förbättras, och de blir bättre på att sparka och kasta boll, klottra och skapa strukturer med byggklossar. Stöd detta utvecklingsstadium med åldersanpassade klossar, lego och andra byggleksaker, som till exempel de hållbara stapelleksakerna och pussel av Kid’s Concept eller träleksakerna från BRIO.

 Sensoriska bollar är ett annat bra sätt att uppmuntra både grov- och finmotoriska färdigheter genom fokusering, hand-öga-koordination, färgmedvetenhet, visuell spårning och taktil medvetenhet. De sensoriska bollarna från Filibabba har lekfulla texturer och en mild skallra för att stimulera ditt barns sinnen.

 I denna fas utvecklar barnens hjärnor nervanslutningar och vägar som påverkas av deras erfarenheter. De kopierar och upprepar beteenden, slutför rim och delar av låtar och kan börja namnge olika objekt i böcker. Deras språkkunskaper kommer att utvecklas snabbt när de experimenterar med mellan ett och sju nya ord. När barnet är 24 månader kan barnet förstå cirka 50 ord och kan till och med börja prata i meningar med två eller flera ord.

 Småbarn börjar känna fler känslor, som exempelvis ilska, skam och spänning. Det här är stora känslor för ett barn, som kan leda till humörsvängningar. De kommer sannolikt att börja tänja på gränserna och medvetet göra vad du sa åt dem att inte göra.