Säkerheten först – välj rätt cykelhjälm

Välj en cykelhjälm i rätt storlek: hjälmen ska sitta skönt och täcka hela huvudet inklusive panna och bakhuvud. Samtidigt får den inte vara för stor så att den glider bakåt, ner i nacken. Passform är viktigare än hur hjälmen ser ut!

För barn under sju år rekommenderas cykelhjälm med grönt spänne som löser ut om barnet fastnar hängande i hjälmen vid lek (en viktig säkerhetsfunktion).

Mer läsning: Cykla säkert – tips och råd för dig som förälder

Springcykel

Springcykel – en bra början

En springcykel (kallas ibland balanscykel) saknar pedaler och barnet sparkar sig istället fram med fötterna i marken. Barnet lär sig hålla balansen men slipper pedaler som är i vägen. Styrningen är begränsad vilket förhindrar att styret vrids okontrollerat så att barnet faller.

En del barn kan börja öva med en springcykel redan så tidigt som vid 2 års ålder. Här är det stora individuella skillnader mellan olika barn.

För barn i åldern 2–4 år rekommenderar vi springcykel 10 tum och för åldern 3–5 år rekommenderar vi springcykel 12 tum. Redan från omkring 3–4 års ålder kan man börja öva med riktig cykel men även här är de individuella skillnaderna stora.

Springcyklar – se hela utbudet

Storlek på cykel för barn

Storlek på cykel för barn

Barn som ska lära sig cykla ska ha en oväxlad barncykel. Du kan utgå från listan med ålder och längd nedan när du väljer storlek på cykel till ditt barn.

En tumregel är att båda fötterna ska nå ner plant till marken när sadeln är i sitt lägsta läge. Barnet ska också kunna nå båda handtagen även när styrutslaget är maximalt.

  • 3–5 år / 90–105 cm: 12 tum
  • 3–6 år / 95–115 cm: 14 tum
  • 4–7 år / 100–120 cm: 16 tum
  • 6–8 år / 115–125 cm: 20 tum
  • 7–11 år / 125–145 cm: 24 tum
  • 11 år / 140 cm och uppåt: 26 tum eller större

Barncyklar – se hela utbudet

Med eller utan stödhjul?

Bland vissa föräldrar är stödhjul nästan en kontroversiell fråga som skapar debatt! Å ena sidan lär sig barnet inte att hålla balansen på ett naturligt sätt. Men å andra sidan kan det kännas otryggt att vara utan stödhjul.

Vår rekommendation är kort och gott att ni gör som ni själva känner – det finns inga rätt och fel, ditt barn kommer med all sannolikhet lära sig cykla oavsett om ni använder stödhjul eller inte.

Ett tips är att börja med springcykel (utan stödhjul). Då över barnet på balansen. Vid omkring 3–4 års ålder kan ni testa att börja öva med en riktig cykel med pedaler. Då kan ni testa att ta hjälp av stödhjul till en början. För en del barn blir övergången enklare så.

Ett fel som många gör med stödhjul är att låta dem ligga i marken hela tiden. Ni kan börja med stödhjulen i marken men bör gradvis lyfta stödhjulen så att cykeln ”tippar” lite från sida till sida när barnet cyklar. På det här sättet hittar barnet balansen.

Med eller utan stödhjul

Öva på att bromsa

När det börjar bli dags att skaffa en riktig cykel är vår rekommendation att välja en cykel med både handbroms och fotbroms. Det är bra om barnet lär sig hantera båda typerna.

Börja med att öva just på att bromsa. Det ska gå enkelt att stanna och sätta ner fötterna av ren vana. Därefter kan du allt eftersom ge barnet allt mer fart och till slut låta barnet öva på att trampa några gånger innan det är dags att bromsa igen.

Mindre barn har normalt inte styrkan i fingrarna att stoppa sin framfart med endast handbroms. Därför är fotbroms extra viktigt för små barn tills de är trygga i att stanna med handbroms.

Välj ett säkert område

Sist men inte minst – se till att alltid öva i områden som är helt fria från trafik. Barn som cyklar på egen hand bör aldrig cykla i områden med trafik innan de fyllt tolv år.

Mer läsning: Cykla säkert – tips och råd för dig som förälder

Lycka till!