image description Vikten av att leka

Barn vill utforska och förstå världen runt omkring dem, och det absolut bästa är att lära sig genom att leka, experimentera och utforska hur saker fungerar. När barn är upptagna med att leka har de ro...

image description Skippa blöjan i sommar!

Många barn slutar med blöja på sommaren. Då känns det nämligen som mest naturligt att låta barnet springa omkring med rumpan bar. Och ju mer naturligt det blir desto mindre stress upplever barnet, men...