Kognitiv utveckling

 

Kognitiv utveckling avser ditt barns utveckling när det gäller bearbetning av information, språkinlärning, allmän förståelse och uppfattning om världen runt dem. Vid två års ålder kommer ditt barn börja förstå begreppet tid och förstå innebörden av ”nu” eller ”senare”. Begrepp som ”för alltid” eller ”på tjugo minuter” kommer fortfarande att vara svårt att greppa för dem, håll därför saker enkla när du diskuterar tid med ditt barn.

 

Tvååringar börjar förstå enkla förfrågningar, men har fortfarande problem med frågor som är mer komplexa. De kanske kan ”få lekdegen från bordet” men kommer inte att kunna ”gå in i ditt sovrum och hämta strumporna”. Var rak med dina instruktioner och använd tydliga och specifika kommandon, samt ge dem tillräckligt med tid för att bearbeta vad du har bett dem om.

 

Studier har visat att badtid är avgörande för ett barns kognitiva utveckling. Vatten är ett av de bästa verktygen för att hjälpa dem att utforska sina olika sinnen, till exempel att lära sig att skilja på varmt och kallt, vått och torrt. Vattenleksaker ger en unik lekupplevelse som stöder experimentellt tänkande genom att se föremålen sjunka och flyta upp igen.

 

Att bli en liten person

 

Kring två års ålder börjar små barn förstå att de är individer. De börjar visa detta genom att använda självrefererande språk som ”jag” och ”du”, samt uppvisar självmedvetna känslor som förlägenhet och svartsjuka. Den nyfunna individualiteten kan kännas överväldigande – ena minuten kan de slingra sig ur dina armar, för att i nästa ropar efter en kram. Det är en del av berg- och dalbanan som kommer med att ha ett litet barn!

 

Låtsaslek uppmuntrar ditt lilla barn att experimentera med de sociala och känslomässiga rollerna i livet. De lär sig att se andras perspektiv och agera ut scenarier som de kanske ännu inte har upplevt själva. Detta tar ofta formen av att efterlikna vad de ser hemma och i deras dagliga liv.

 

Kanske leker barnet att de är pappa som bakar en tårta eller gör hushållssysslor, eller imiterar läkaren som administrerar vaccinationer. Detta är en del av att bearbeta världen runt dem, och att etablera sin plats i den. STOY har ett stort urval av leksaker för låtsaslek för att öka fantasin och stödja denna viktiga inlärningsmetod.

 

Ditt lilla barn på resande fot

 

Vid två års ålder borde ditt barn uppleva världen runt dem tydligare. Deras syn och hörsel är skarp och de är mer alerta än någonsin. Pedagogiska leksaker för tvååringar kan hjälpa dem att utveckla sin problemlösningsförmåga samt förbättra sin koncentration. Dessa leksaker kan inkludera byggstenar och byggleksaker, som exempelvis dessa småbarnsanpassade byggstenar från BiOBUDDi, som hjälper till att finjustera motoriska färdigheter, utveckla designfärdigheter, balans och stabilitet.

 

Deras finmotoriska färdigheter kommer att förbättras snabbt, vilket ger dem möjlighet att hålla kritor och rita bilder. SES Creative erbjuder massor av leksaker som uppmuntrar till kreativitet, och det är viktigt att alltid ha massor av pennor och kritor som hjälper dem att upptäcka sin inre konstnär. Att leka med leksaksfordon bygger ett barns finmotoriska färdigheter och hjälper dem att utveckla hand-öga-koordination samt fingerfärdighet när de plockar upp, kastar, trycker och drar de små bilarna, planen och tågen.

 

Deras grovmotorik utvecklas också snabbt i denna ålder. De börjar kunna stå på tå, sparka och kasta en boll och klättra på och av möbler utan hjälp. Balanscyklar är bland de bästa utomhusleksakerna för 2-åringar. Dessa träningscyklar hjälper små barn att lära sig balans och styrning. De har inga fotpedaler och är speciellt utformade för att passa små barn.

 Springcykel för barn rosa med brun sadel

Små barn lär sig att knuffa på innan de kan dra, så stöd nästa utvecklingsstadium med dragleksaker som dessa från Kid’s Concept. De är  ett  bra  sätt  att  främja  många aspekter av utveckling, inklusive helkroppskoordinering och finmotorisk styrka.

 

Är du osäker på var du ska börja? Bläddra i hela vår samling av leksaker för 2-åringar.